Post
Message
Report
Male , 26-30

Traveller

Last Seen Nov 3, 2011
Member Since Oct 02, 2011
Favorite Quote Its a long way to the top when you want to rock and roll.
Heritage
  • 100% Filipino
Vices
Politics Very Liberal
Horoscope Scorpio
Special day
Books
Music
Movies
Local Time June 2nd, 2:55 AM

I Am Filipino

Nang Magising..isang Umaga Lisa Mahirap palang iwasan ang isang tagpo Sa buhay at ang alaalang naiwan mo Mahirap malaman na ikaw pa rin Ang pagibig,laman nitong... [more]
  • I Am Filipino

    Libis Ng Nayon Sa libis ng nayon ako nagmula Sa gilid ng punung kawayanan Sa may daang pilapil Sa may dulo ng palayanan Doon mandiy nakatirik Munting … [more]
  • I Still Haven't Found What I'm Looking For

    But I Still Haven't Found What I'm Looking For- (u2) ...heard this song today while traveling from downtown, it sounds great and I tried to look the lyrics online.. here's what i found... I have climbed highest mountains… [more]