I Am Learning Swedish

Personal Stories, Advice, and Support 10 People

  That Makes...

  4th language I'll know and it's a pretty tough one at that :)  Buuut I'm sure I'll get it eventually, I always do :)
  Gemini15 Gemini15
  18-21, M
  1 Response Jul 21, 2009

  Men min svenska är inte så bra ännu.

  Jag började att lära mig svenska för ungefär tre månader sedan. Oi. Det är jobbigt...
  Fuschia729 Fuschia729
  31-35, F
  Nov 22, 2014
More Stories