I Am Malaysian (iban)

Personal Stories, Advice, and Support 48 People

    Holla There...

    Nama berita? Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang nguan menua
    vcanza vcanza
    22-25, F
    1 Response May 19, 2008
More Stories