I Can Speak Other Languages

Personal Stories, Advice, and Support

    Hvis du ikke kan forstå hva jeg sier ,

    så gå på en Translator , men jeg snakker norsk , jeg har nylig funnet ut at noen av mine blodlinjen er ikke bare russiske som er faktisk veldig interessant , hvis du ønsker å lære hvordan å snakke litt norsk , spør meg og jeg kan lære deg litt
    underwaterunicorn underwaterunicorn
    16-17, F
    Mar 3, 2016
More Stories