This experience may contain mature content, as flagged by the community.
Please click away if you do not want to see this content.
To report inappropriate content, please email us.

I Inverti 24 Horas De Mi Tiempo Como Voluntario En Julio 2007

Personal Stories, Advice, and Support 2 People

    Een onafhankelijke partij gaat onderzoek doen

    naar de storing in de ict-systemen van Prorail. Door die storing lag maandag 2 februari 2015 het treinverkeer rond Utrecht plat. Uit een voorlopige conclusie van de spoorwegbeheerder blijkt dat de oorzaak ligt in een stroomstoring in het rekencentrum van BT in Nieuwegein en een...
    Darleneedwina Darleneedwina
    26-30, M
    Feb 6, 2015
More Stories