I Learned to Speak Welsh

Personal Stories, Advice, and Support 7 People

    Cymraeg

    Ddysgais i i siarad Cymraeg yn Ysgol Gyfun, a ches i gradd A yn Lefel A (Ail Iaith) ond ers hynny, siaradais i Gymraeg dwywaith!! Gall neb yn fy nheulu yn siarad Cymraeg o gwbl, ac wrth gwrs, dw i'n colli'r iaith yn gyflym.
    liquoricelady liquoricelady
    26-30, F
    May 11, 2008
More Stories