I Like to Listen to Music That Makes Me Sad

Personal Stories, Advice, and Support 25 People

  And then follow it up with music

  that is extremely happy... it is really refreshing and it makes you feel alotbetter about life
  matthewnew matthewnew
  22-25
  Nov 12, 2014

  This Song Makes Me Sad :C

  Pakisabi Na Lang Nais kong malaman niya Nag mamahal ako 'Yan lang ang nag-iisang pangarap ko Gusto ko mang sabihin Di ko kayang simulanPag nagkita kayo Paki sabi na lang Paki sabi na lang na mahal ko siya Di na baleng may mahal siyang iba Paki sabing 'wag siyang mag-alala Di ako...
  deleted deleted
  26-30
  1 Response Mar 28, 2013
More Stories