I Rebel Without Knowing It

Personal Stories, Advice, and Support 14 People

    To All Senator And Congressmen In The Republic Of The Philippines

    I’m asking a favor to all senator and congressmen in the Philippines to check our barangay in San Francisco Lubao Pampanga especially in sitio tramo sana poh Makita nyo ang aming daan ditto kasi halos lahat ng mga daan ditto sa lubao ay napagawa na ang daan yung nalang...
    Vasto Vasto
    18-21, F
    1 Response Nov 27, 2009
More Stories