I Speak Swahili

najua kuongea kiswahili 57 People

  Nimeongea Swahili Tangu Utotoni

  You don't have to comment if you don't understand . . saa hizi naishi afrika mashariki, tangu nikuwe hapa Ep nimepata rafiki wengi hapa lakini hakuna mtu hapa mwenye anaongea swahili, hii ni sawa sababu siitumi hii lugha wakati wote.  . . . ukweli ni katika sekondari...
  deleted deleted
  26-30
  3 Responses Jun 13, 2009

  I'm learning Swahili.

  Jambo bwana
  DLD24 DLD24
  22-25, M
  Aug 31, 2015

  Mimi Ni Chacha Wambura ... Lol

  habari yako, marafiki yangu? habari za wapi? mimi ni mtu wa kanada. nilikuwa mwalimu wa shule ya sekondari huko Tanzania. nilifundisha kiingereza katika shule ya sekondari kutoka mwaka '93 mpaka mwaka '96. nimeisha sahau maneno mengi lakini naendalea kukumbuka kiswahili na...
  epicurus44 epicurus44
  46-50, M
  4 Responses Jan 17, 2009
More Stories