I Think My Alarm Clock Its Possessed

Personal Stories, Advice, and Support

    I Think My Alarm Clock Its Possessed

    It keeps ringing at anytime of the night, creeeeeeeeeeeeeeepy!
    Secretpoem Secretpoem
    22-25, F
    3 Responses Jun 15, 2008
More Stories