መበቆልና ኢዩ ክብረትና

መን ኢኻ ንስኻ? ሰብ ንሰብ ከድንቕ ንቡር እካ እንተኾነ ብገለ በቲ ዘድንቖም ነገር ውን ክመስሎም ናይ ወትሩ ቃልሲ ኢዩ እቲ ምንታይሲ ሂወት ኣብ ምቕባልን መሃብን ዝተደኮነት ጽብቕቲ ደሴት ስለ ዝኮነት።እሞኸ ሎሚ ካብ ትዕዝብተይ ገል ክብል፡መቸም ብዙሓት ኤርትራውያን ብዝተፈላለየ መክንያት ናብ ስደት ካብ ንጓረት ዳርጋ ብዙሕ ዓመታት ኣኹጺርና ኣለና፡ኣይኮነን ሃገር ቀይርካ ዓዲ ቀይርካ ከማን ዘጋጥመካ ጽልዋ ብዙሕ ኢዩ።ካብቶም ዘጋጥሙ ጸገማት፡ ኩነታት ኣየር፡ባህሊ ወዘተረፈ ኣለው።ነዚኦም ባእታታት ወይ ክትነብሮም ወይ ክትጻገም ናትካ ኣድንቖት ኣብኦም ዝግበር ተራ ኣለዎ።እሞ ካብዛ ዝነብረላ ዘለኩ ዓዲ እስራኤል ዘሎኒትዕዝብቲ ገለ ክብል፣እስራኤል ገለ ካብተን ዝማዕበላን ካብ ዝተፈላለዩ ኩርነዓት ዓለም ዝተኣኻኸቡ ኣህዛብ ዝሃቆፈት እያ።ከካብ ዝመጽዎ ባህልን ልምድን ንምዕቃብ ድማ ወትሩ ኣብ ውድድር ይነብሩ፡ስለምንታይ እቲ ናትካ እዩ ናትካ ኢሎም ስለ ዝኣምኑን ኣብ ግብሪ ድማ የውዕልዎን። እቲ ካብ ኣፍሪቃ ዝመጸ ኣፍሪቃዊ ናይቲ ዝነብሮ ህብረተሰብ ከንጸባርቕ ከሎ ነቲ ካብ ኣመሪካን ኤሮጳን ዝመጸ መሲሉ ክርኤ ኮይኑን ሃሊሙን ኣይፈልጥን እቲ ምንታይሲ ክብሪ ነብስኻ ብልክዕ ንዝኮንካዮ ብምኹራዕን ብምድናቕን ስለዝልክዕዋን ስለዝኮነትን እዩ።እምበኣር ናይ ክብረት ውግእ እዚ ካብ ኮነ ነዓና ንኤርትራውያን'ውን ካብ ኣፍሪቃ ምምጻእና ከም ሕማቕ ኣጋታሚ ኮይንዎም ገልገለ እንተስ ሓቂ ኣጸጊምናሎም እንተስ ገለ ረብሓታት ሃልይዎም ክርእዩና ጸሊኦምናሲ ኣብታ ዘላታ ተወደከታ ከም ሮቦት ነንዝገበርዎን ንዝበሉናን ምስ ባህልን ስነምግባርን ኣተዓባብያና ዘይመስል ኣካይዳን ኣቃውማን ክብረትካን ክብረት ህብረተሰብካን ሃገርካን ኣህጉርካን ምጥፋእ ኢዩ።ነብሰ ምትሓት ዘበገሶ ከኣ መዋእልና ቁስልና እንዳ ተንከፉ ከድምዩና ምንባር እዩ።ሓደ ሶፍትወር ቀይሮም ዘንከሳቕስዎ ኣቕሓ ኢና ክንከውን። ገለ ካብ ዝተኣዘብክዎ ኣስማትና በቲ ነዕኦም ዘጥእሞምን ዝከእልዎን ኪጽውዕና ካብኡ ሓሊፉ ውን ኣብ ከተማ መትሰውዒ ኮይኑ ኣሎ፡ካልእ ኣሰካፊ ተርእዮ ኮይኑ ዘሎ ንቖርበትካ ከም ብራና በብዓይነቱ ቀለማት እና ኣጠልቀኻ ምጽያቕ ካልእ ኣመሻሽጣና ኮነ ኣቀማቕማና ንባህልን ልምድን ኤርትራውነት ዘይየንጸባርከሉ ኣጋታሚ እንታይ እዩ ክገርመኩም ኣብ ኣመሪካ ዘለው ጸለምቲ ነቶም ጸዓዱ መሲሎም ከይረኣዩ ወይ ውን ናቶም መለለዪ ስታይል መታን ኪህልዎም ጸግሮም ከቢብ ኣፍሮ እዮም ዝገብርዎ። እሞ ከድኣ እዚ ኩሉ ጸደፍደፍ ናበይ ገጽካ እዩ።ክቡራት ኣሕዋት ጽባህ ናብ ኣድና ምምላስ ስለ ዘይተርፍ ዘህፍር ከንሰርሕ ንጠንቀቕ።
`
yonastemesgen yonastemesgen
36-40, M
Jan 11, 2013