Pagbati Sa Lahat Ng Butihing Ina

Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak;

"Maraming babae na mabuting asawa ,ngunit sa lahat nakahihigit ka."


_Kaw.31:25-30MB_


deleted deleted
26-30
1 Response May 13, 2012

Ok I can read typos but I will need a translator for this. <br />
Happy Mothers day I guess? (although in the UK Mothers day is in March). :)

Ok, now I can find out what it means, thankyou.
Ps..Happy mothers day for yesterday.

I read that and it is very fitting for Mothers day. In fact everyday. :)