IMMA Chargin Mah Lazah

I WUZ A EATN SUM CHIKN N DEN SUM NIGRA TUK MAH CHIKNZ N I CHRGAGED MAH LAZOR N SHOTTED HIM :O=============
shoopdawhoop shoopdawhoop
18-21, M
2 Responses Feb 9, 2007

Right...

Always shoop woop responsibly.