Cymraeg

Ddysgais i i siarad Cymraeg yn Ysgol Gyfun, a ches i gradd A yn Lefel A (Ail Iaith) ond ers hynny, siaradais i Gymraeg dwywaith!! Gall neb yn fy nheulu yn siarad Cymraeg o gwbl, ac wrth gwrs, dw i'n colli'r iaith yn gyflym.

liquoricelady liquoricelady
26-30, F
May 11, 2008