Friends

the reason why kung bakit mas gusto kong maraming kaibigan on line kasi sa totoong buhay may kaibigan nga ako pero parang mag-isa lang ako alam mo yun yung pakiramdam na may kaibigan kanga pero parang anino ka lang wala lang malungkot eh dito on line masaya kahit di mo nakikita ng personal.
beardsley beardsley
18-21, F
Jun 4, 2011