I Live In Dayton, Ohio. ...

I live in Dayton, Ohio. Nothing ever happens here.
sondosia sondosia
18-21, F
Jan 3, 2007