Die Mooiste Taal

Wie is hier wat my verstaan?
ryksteman ryksteman
56-60, M
2 Responses Jul 16, 2010

Ekke

Ek is in Johannesburg, SA,<br />
<br />
En ja ek verstaan afrikaans. Is ook baie lief vir my taal.