Nimeongea Swahili Tangu Utotoni

You don't have to comment if you don't understand . .

saa hizi naishi afrika mashariki, tangu nikuwe hapa Ep nimepata rafiki wengi hapa lakini hakuna mtu hapa mwenye anaongea swahili, hii ni sawa sababu siitumi hii lugha wakati wote.

 . . . ukweli ni katika sekondari sikukuwa mwanafunzi bora kwenye hii lugha lakininikaa jittii sabuni na kusomea hiyo mtihani wa mwisho na kupita hiyo mtihani wangu wa kiswahili . . .

That's about it . . .

deleted deleted
26-30
3 Responses Jun 13, 2009

Habari za Kushinda, mimi naishi England for 20years<br />
London kuna wasema Kiswahili. Nimefurahi <br />
Kuhusikana na juhudi hi ya kufunguwa <br />
Hi website. Alioleta filira hi mungu amzidishiye <br />
Baraka. Kwamana Kiswahili niligha yakwanza <br />
In africa that is my view.sina mengi kwa Leo<br />
Tutazidi tena maranyingine asanteni.&

Here is your answer: Jambo, nakuona kuwa mlimbwende

I wanna know how to say "hello,, I think you are pretty cool" ;)<br />
<br />
Pls let me know if you could translate it !

hello is "habari". I think you are pretty cool when translated is "ninafikiria kuwa wewe ni mtu mzuri"