Post

I Want A Girlfriend

im sad ,bcz i dont have a girlfriend .i want a good girl to be my girlfriend
nikosdbz nikosdbz 18-21, M 4 Responses Apr 9, 2012

Your Response

Cancel

i want a good girl friend.she is like a beauty

i want a good girl friend.she is like a beauty

im s sad .every day im craying

i know that feeling i need a boyfriend