Myy Liist

oonee iis myy moommyy
twoo iis myy aauunt Jessie
threeee iis myy siisteer Anna
foouur iis myy siisteer Izjahh
fiivee iis myy oold daaddyy
siix iis myy faamiilyy aall eeveeryyoonee
seeveen iis myy tooyys
eeiight iis chuurch ii liikee iit
niinee iis myy laaptoop
teen iis myy liifee
jessepa11 jessepa11
18-21, F
1 Response May 23, 2012

Aunt Jessie loves u <3

Jessie loovees aauunt Jessie

:)